La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Núria
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:14  07:30  08:04  09:00  10:08  11:03  12:09
 06:57    08:24  09:17  10:28  11:19  12:28
     08:43  09:32  10:47  11:36  12:47
       09:48    11:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:05  14:14  15:09  16:16  17:12  18:04  19:17
 13:23  14:33  15:25  16:34  17:31  18:21  19:37
 13:40  14:51  15:41  16:52  17:47  18:39  19:55
 13:56    15:58      18:58  
 20h  21h  22h
 20:12  21:14  22:09        
 20:28  21:27          
 20:41  21:44          
 20:58  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: