La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Pl. Treball
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:49  06:32  07:03  08:08  09:15  10:14  11:02
     07:32  08:24  09:35  10:30  11:18
     07:52  08:41  09:55  10:46  11:35
       08:57      11:55
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:14  13:05  14:17  15:10  16:03  17:11  18:04
 12:31  13:22  14:35  15:27  16:21  17:28  18:23
 12:48  13:40  14:53  15:45  16:38  17:46  18:43
   13:59      16:55    
 19h  20h  21h
 19:03  20:11  21:01        
 19:21  20:28  21:18        
 19:38  20:45  21:31        
 19:54    21:44        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: