Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Mercat Nou
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:35  07:03  08:01  09:02  10:05  11:05  12:07
 06:49  07:19  08:16  09:19  10:20  11:21  12:23
   07:33  08:31  09:35  10:35  11:37  12:39
   07:47  08:46  09:50  10:50  11:52  12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:14  15:01  16:01  17:01  18:06  19:12
 13:27  14:30  15:17  16:16  17:16  18:22  19:28
 13:43  14:46  15:32  16:31  17:33  18:38  19:44
 13:58    15:47  16:46  17:49  18:55  
 20h  21h  22h
 20:01  21:02  22:13        
 20:18  21:18  22:26        
 20:34  21:33          
 20:48  21:46          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: