Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Mercat Nou
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:35  07:03  08:03  09:05  10:08  11:09  12:13
 06:49  07:19  08:18  09:22  10:24  11:25  12:29
   07:33  08:33  09:38  10:39  11:41  12:45
   07:48  08:49  09:53  10:54  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:06  15:10  16:11  17:12  18:00  19:06
 13:18  14:22  15:26  16:26  17:27  18:17  19:23
 13:34  14:38  15:41  16:41  17:43  18:33  19:40
 13:50  14:54  15:56  16:56    18:50  19:57
 20h  21h  22h
 20:13  21:13  22:09        
 20:30  21:28  22:21        
 20:45  21:42          
 20:59  21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: