La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Av. Madrid
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:41  06:24  07:22  08:14  09:05  10:04  11:08
   06:55  07:42  08:31  09:25  10:20  11:25
     07:58  08:47  09:45  10:36  11:45
           10:52  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:04  13:12  14:07  15:00  16:11  17:01  18:13
 12:21  13:30  14:25  15:17  16:28  17:18  18:33
 12:38  13:49  14:43  15:35  16:45  17:36  18:53
 12:55      15:53    17:54  
 19h  20h  21h
 19:11  20:03  21:10        
 19:28  20:20  21:23        
 19:45  20:37  21:36        
   20:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: