Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Facultat dÒptica
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:44  08:20  09:31  10:07  11:18  12:29  
   08:55    10:42  11:53    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:16  15:27  16:02  17:13  18:25  19:01
 13:40  14:51    16:38  17:49    19:37
 20h  21h
 20:13  21:24          
 20:48            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: