Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > CAP Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:33  07:01  08:14  09:00  10:03  11:03  12:05
 06:47  07:17  08:29  09:17  10:18  11:19  12:21
   07:31  08:44  09:33  10:33  11:35  12:37
   07:45    09:48  10:48  11:50  12:53
   07:59          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:12  15:15  16:14  17:14  18:04  19:10
 13:25  14:28  15:30  16:29  17:31  18:20  19:26
 13:41  14:44  15:45  16:44  17:47  18:36  19:42
 13:56  14:59  15:59  16:59    18:53  19:59
 20h  21h  22h
 20:16  21:00  22:11        
 20:32  21:16  22:24        
 20:46  21:31          
   21:44          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: