Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Pl. la Pola
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:32  07:00  08:12  09:15  10:01  11:01  12:03
 06:46  07:15  08:27  09:31  10:16  11:17  12:19
   07:29  08:42  09:46  10:31  11:33  12:35
   07:43  08:58    10:46  11:48  12:51
   07:57          
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:10  15:13  16:12  17:12  18:02  19:08
 13:23  14:26  15:28  16:27  17:29  18:18  19:24
 13:39  14:42  15:43  16:42  17:45  18:34  19:40
 13:54  14:57  15:57  16:57    18:51  19:57
 20h  21h  22h
 20:14  21:15  22:10        
 20:30  21:30  22:23        
 20:44  21:43          
 20:59  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: