Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Millars
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:28  07:10  08:07  09:10  10:11  11:12  12:14
 06:42  07:24  08:22  09:26  10:26  11:28  12:30
 06:56  07:38  08:37  09:41  10:41  11:43  12:46
   07:52  08:53  09:56  10:56  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:02  14:05  15:08  16:07  17:07  18:13  19:03
 13:18  14:21  15:23  16:22  17:24  18:29  19:19
 13:34  14:37  15:38  16:37  17:40  18:46  19:35
 13:49  14:52  15:52  16:52  17:57    19:52
 20h  21h  22h
 20:09  21:11  22:06        
 20:25  21:26  22:19        
 20:40  21:39          
 20:55  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: