Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Bidasoa
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:27  07:09  08:06  09:09  10:10  11:11  12:13
 06:41  07:23  08:21  09:25  10:25  11:27  12:29
 06:55  07:37  08:36  09:40  10:40  11:42  12:45
   07:51  08:52  09:55  10:55  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:04  15:07  16:06  17:06  18:12  19:02
 13:17  14:20  15:22  16:21  17:23  18:28  19:18
 13:33  14:36  15:37  16:36  17:39  18:45  19:34
 13:48  14:51  15:51  16:51  17:56    19:51
 20h  21h  22h
 20:08  21:10  22:05        
 20:24  21:25  22:18        
 20:39  21:38          
 20:54  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: