Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:01  07:20  08:03  09:08  10:13  11:16  12:19
 06:22  07:40  08:24  09:31  10:34  11:37  12:40
 06:40    08:46  09:52  10:55  11:58  
 06:59            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:06  15:10  16:13  17:16  18:00  19:07
 13:23  14:27  15:31  16:33  17:38  18:21  19:29
 13:45  14:50  15:52  16:55    18:44  19:51
 20h  21h  22h
 20:14  21:14  22:12        
 20:35  21:36  22:34        
 20:56  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: