Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació Est
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:26  07:08  08:05  09:08  10:09  11:10  12:12
 06:40  07:22  08:20  09:24  10:24  11:26  12:28
 06:54  07:36  08:35  09:39  10:39  11:41  12:44
   07:50  08:51  09:54  10:54  11:56  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:03  15:06  16:05  17:05  18:11  19:01
 13:16  14:19  15:21  16:20  17:22  18:27  19:17
 13:32  14:35  15:36  16:35  17:38  18:44  19:33
 13:47  14:50  15:50  16:50  17:55    19:50
 20h  21h  22h
 20:07  21:09  22:04        
 20:23  21:24  22:17        
 20:38  21:37          
 20:53  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: