Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:55  07:33  08:09  09:25  10:04  11:26  12:10
     08:46    10:45    12:52
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:35  14:17  15:36  16:16  17:37  18:18  19:00
   14:56    16:56      19:42
 20h  21h  22h
 20:24  21:05  22:23        
   21:45          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: