Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:07  07:01  08:03  09:10  10:21  11:06  12:15
 06:25  07:21  08:24  09:35  10:43  11:30  12:38
 06:43  07:40  08:48  09:58    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:09  15:17  16:22  17:08  18:18  19:05
 13:24  14:31  15:37  16:45  17:31  18:42  19:30
 13:47  14:54  15:59    17:55    19:53
 20h  21h  22h
 20:16  21:20  22:22        
 20:37  21:41  22:40        
 20:57  21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: