Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:47  07:23  08:00  09:17  10:39  11:20  12:02
     08:38  09:58      12:43
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:26  14:08  15:28  16:08  17:29  18:11  19:34
   14:48    16:49    18:53  
 20h  21h
 20:15  21:36          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: