Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Facultat dÒptica
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:58  06:13  07:12  08:15  09:03  10:11  11:20
   06:34  07:32  08:40  09:26  10:35  11:43
   06:53  07:54    09:49  10:58  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:05  13:14  14:00  15:07  16:13  17:22  18:09
 12:28  13:37  14:23  15:30  16:35  17:46  18:33
 12:51    14:45  15:52  16:59    18:56
 19h  20h  21h
 19:20  20:05  21:11        
 19:43  20:29  21:30        
   20:51  21:55        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: