Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Provença
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:47  07:26  08:09  09:18  10:02  11:09  12:16
     08:31  09:39  10:25  11:32  12:38
     08:55    10:47  11:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:07  15:13  16:18  17:03  18:13  19:01
 13:23  14:29  15:35  16:41  17:27  18:37  19:25
 13:45  14:51  15:56    17:50    19:48
 20h  21h
 20:10  21:12          
 20:32  21:33          
 20:53  21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: