Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Facultat dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:37  07:05  08:05  09:08  10:10  11:11  12:15
 06:51  07:21  08:20  09:25  10:26  11:27  12:31
   07:35  08:35  09:40  10:41  11:43  12:47
   07:50  08:52  09:55  10:56  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:08  15:12  16:13  17:14  18:02  19:08
 13:20  14:24  15:28  16:28  17:29  18:20  19:25
 13:36  14:40  15:43  16:43  17:45  18:36  19:42
 13:52  14:56  15:58  16:58    18:52  19:59
 20h  21h  22h
 20:15  21:01  22:11        
 20:32  21:15  22:23        
 20:47  21:30          
   21:44          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: