Països Catalans - Estació Est


    Sentit: ESTACIÓ EST-PAÏSOS CATALANS

  L17 DISSABTES > Montserrat
 10h  11h  12h
 10:37  11:07  12:07        
   11:37  12:37        
 13h  17h  18h  19h  20h
 13:07  17:07  18:07  19:07  20:07    
   17:37  18:37  19:37  20:37    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: