Països Catalans - Estació Est


    Sentit: PAÏSOS CATALANS-ESTACIÓ EST

  L17 DISSABTES > Vilardell
 10h  11h  12h
 10:51  11:21  12:21        
   11:51  12:51        
 13h  17h  18h  19h  20h
 13:21  17:21  18:21  19:21  20:21    
   17:51  18:51  19:51  20:51    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: