Països Catalans - Estació Est


    Sentit: PAÏSOS CATALANS-ESTACIÓ EST

  L17 DISSABTES > Montserrat
 10h  11h  12h
 10:50  11:20  12:20        
   11:50  12:50        
 13h  17h  18h  19h  20h
 13:20  17:20  18:20  19:20  20:20    
   17:50  18:50  19:50  20:50    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: