Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Estació Les Fonts
 07h  08h  09h  10h  11h
 07:03  08:13  09:28  10:42  11:55    
 13h  14h  15h  16h  18h  19h  20h
 13:09  14:23  15:37  16:51  18:06  19:21  20:36
 21h
 21:49            

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: