Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Estació Les Fonts
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:14  09:27  10:02  11:13  12:24    
 08:51    10:38  11:49      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:11  15:22  16:33  17:09  18:21  19:33
 13:36  14:47  15:58    17:45  18:57  
 20h  21h
 20:09  21:19          
 20:45  21:55          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: