Can Parellada - Ca n'Aurell


    Sentit: CA NAURELL-CAN PARELLADA

  L4 FEINERS > França
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:39  08:15  09:13  10:08  11:00  12:11  
 07:56  08:35  09:33  10:25  11:18  12:29  
   08:55  09:50  10:42  11:36  12:48  
         11:53    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:03  15:17  16:10  17:03  18:01  19:02
 13:26  14:21  15:33  16:29  17:22  18:21  19:22
 13:46  14:40  15:51  16:46  17:43  18:41  19:41
   14:59          
 20h  21h  22h
 20:00  21:12  22:01        
 20:19  21:27  22:19        
 20:37  21:45  22:49        
 20:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: