Can Parellada - Ca n'Aurell


    Sentit: CA NAURELL-CAN PARELLADA

  L4 FEINERS > Saturn
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:37  08:12  09:10  10:05  11:15  12:08  
 07:54  08:32  09:30  10:22  11:33  12:26  
   08:52  09:47  10:39  11:50  12:45  
       10:57      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:00  15:14  16:07  17:00  18:18  19:19
 13:23  14:18  15:30  16:26  17:19  18:38  19:38
 13:43  14:37  15:48  16:43  17:40  18:59  19:57
   14:56      17:58    
 20h  21h  22h
 20:16  21:10  22:17        
 20:34  21:25  22:47        
 20:52  21:43          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: