Can Parellada - Ca n'Aurell


    Sentit: CA NAURELL-CAN PARELLADA

  L4 FEINERS > Els Bellots
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:35  08:10  09:08  10:03  11:13  12:06  
 07:52  08:30  09:28  10:20  11:31  12:24  
   08:50  09:45  10:37  11:48  12:43  
       10:55      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:16  15:12  16:05  17:17  18:16  19:17
 13:21  14:35  15:28  16:24  17:38  18:36  19:36
 13:41  14:54  15:46  16:41  17:56  18:57  19:55
 13:58      16:58      
 20h  21h  22h
 20:14  21:08  22:15        
 20:32  21:23  22:45        
 20:50  21:41          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: