Can Parellada - Ca n'Aurell


    Sentit: CA NAURELL-CAN PARELLADA

  L4 FEINERS > Doré
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:19  08:13  09:12  10:04  11:15  12:08  
 07:36  08:33  09:29  10:21  11:32  12:27  
 07:54  08:51  09:47  10:39  11:50  12:45  
       10:57      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:17  15:11  16:08  17:01  18:18  19:18
 13:23  14:36  15:30  16:25  17:21  18:39  19:37
 13:41  14:54  15:49  16:42  17:39  18:59  19:56
 13:59        17:59    
 20h  21h  22h
 20:16  21:07  22:29        
 20:34  21:25          
 20:52  21:41          
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: