Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:54  07:30  08:07  09:24  10:05  11:27  12:09
     08:45    10:46    12:50
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:33  14:15  15:35  16:15  17:36  18:18  19:00
   14:55    16:56      19:41
 20h  21h
 20:22  21:04          
   21:43          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: