Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Escola dÒptica
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:12  08:14  09:02  10:09  11:15  12:00
   07:32  08:39  09:25  10:31  11:37  12:22
   07:53    09:48  10:53    12:44
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:13  15:19  16:03  17:11  18:20  19:08
 13:29  14:35  15:41  16:25  17:34  18:44  19:32
 13:51  14:57    16:48  17:57    19:54
 20h  21h
 20:16  21:18          
 20:37  21:37          
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: