Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Camí de Castellar
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:33  07:11  08:12  09:00  10:07  11:13  12:20
   07:31  08:37  09:23  10:29  11:35  12:42
   07:51    09:46  10:51  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:11  15:17  16:01  17:09  18:18  19:06
 13:27  14:33  15:39  16:23  17:32  18:42  19:30
 13:49  14:55    16:46  17:55    19:53
 20h  21h
 20:15  21:17          
 20:36  21:35          
 20:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: