Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Seu dEgara
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:01  08:00  09:03  10:05  11:05  12:07  
 07:16  08:15  09:18  10:20  11:20  12:22  
 07:31  08:30  09:33  10:34  11:36  12:37  
 07:46  08:48  09:49  10:50  11:52  12:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:13  15:00  16:00  17:00  18:05  19:11
 13:25  14:28  15:15  16:14  17:17  18:22  19:28
 13:41  14:44  15:29  16:28  17:33  18:39  19:45
 13:57    15:45  16:44  17:49  18:55  
 20h  21h  22h
 20:01  21:03  22:12        
 20:16  21:16  22:25        
 20:33  21:30  22:39        
 20:48  21:44  22:52        
   21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: