Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Seu dEgara
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:26  08:21  09:00  10:18  11:14  12:10  
 07:50  08:41  09:19  10:36  11:32  12:28  
     09:38  10:55  11:51  12:47  
     09:57        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:04  15:01  16:00  17:15  18:13  19:11
 13:25  14:23  15:22  16:19  17:35  18:33  19:31
 13:45  14:43  15:42  16:38  17:54  18:52  19:50
       16:57      
 20h  21h  22h
 20:07  21:04  22:15        
 20:27  21:22  22:30        
 20:46  21:39          
   21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: