Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:51  07:06  08:05  09:06  10:09  11:09  12:09
   07:21  08:20  09:22  10:24  11:24  12:24
   07:36  08:35  09:38  10:39  11:39  12:40
   07:50  08:50  09:54  10:54  11:54  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:00  15:03  16:03  17:04  18:09  19:15
 13:28  14:15  15:19  16:17  17:20  18:26  19:32
 13:44  14:31  15:35  16:32  17:36  18:42  19:48
   14:47  15:49  16:48  17:52  18:58  
 20h  21h  22h
 20:03  21:05  22:02        
 20:20  21:20  22:15        
 20:36  21:34  22:29        
 20:51  21:49  22:42        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: