Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació Nord-2
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:08  08:07  09:09  10:11  11:11  12:12
 06:54  07:25  08:22  09:26  10:26  11:27  12:28
   07:39  08:37  09:41  10:41  11:42  12:44
   07:53  08:53  09:56  10:56  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:03  15:07  16:06  17:07  18:13  19:01
 13:17  14:19  15:23  16:21  17:22  18:29  19:18
 13:33  14:35  15:37  16:36  17:39  18:44  19:34
 13:48  14:52  15:52  16:52  17:55    19:50
 20h  21h  22h
 20:06  21:07  22:04        
 20:23  21:23  22:18        
 20:39  21:38  22:31        
 20:53  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: