Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > Recinte Firal
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:35  07:18  08:04  09:14  10:04  11:14  12:04
 06:55  07:34  08:22  09:32  10:22  11:31  12:22
   07:47  08:41  09:50  10:39  11:47  12:41
     08:58    10:58    12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:09  15:04  16:06  17:00  18:10  19:05
 13:35  14:25  15:20  16:23  17:18  18:28  19:24
 13:52  14:45  15:36  16:42  17:36  18:47  19:42
     15:51    17:54    
 20h  21h  22h
 20:01  21:11  22:09        
 20:13  21:46  22:23        
 20:31            
 20:47            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: