Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:39  07:03  08:11  09:02  10:26  11:20  12:19
   07:26  08:36  09:27  10:53  11:49  12:47
   07:49    09:55      
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:14  15:09  16:04  17:24  18:19  19:15
 13:45  14:41  15:36  16:30  17:53  18:47  19:44
       16:56      
 20h  21h  22h
 20:10  21:05  22:23        
 20:38  21:31          
   21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: