Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:06  07:20  08:05  09:14  10:05  11:13  12:05
 06:49  07:48  08:22  09:29  10:24  11:30  12:22
     08:37  09:47  10:41  11:47  12:39
     08:55    10:57    12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:07  15:00  16:08  17:17  18:08  19:03
 13:31  14:26  15:17  16:27  17:33  18:26  19:22
 13:48  14:43  15:32  16:43  17:49  18:45  19:40
     15:49  16:59      19:57
 20h  21h
 20:13  21:17          
 20:29  21:30          
 20:44  21:43          
 20:59  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: