Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:59  07:25  08:13  09:24  10:20  11:16  12:14
   07:47  08:33  09:54  10:47  11:46  12:43
     08:57        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:08  15:05  16:26  17:21  18:16  19:12
 13:43  14:37  15:33  16:54  17:48  18:43  19:39
     15:59        
 20h  21h  22h
 20:07  21:02  22:19        
 20:35  21:27  22:43        
   21:54          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: