Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:02  07:16  08:16  09:08  10:00  11:08  12:17
 06:45  07:43  08:31  09:23  10:19  11:24  12:34
   07:59  08:48  09:42  10:36  11:41  12:51
         10:52  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:02  15:12  16:03  17:11  18:03  19:17
 13:26  14:21  15:27  16:22  17:27  18:21  19:35
 13:43  14:38  15:44  16:38  17:43  18:40  19:52
   14:55    16:54    18:58  
 20h  21h
 20:08  21:13          
 20:24  21:26          
 20:39  21:39          
 20:54  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: