Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Recinte Firal
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:42  07:13  08:13  09:04  10:16  11:05
     07:40  08:28  09:20  10:33  11:21
     07:56  08:44  09:39  10:49  11:38
         09:57    11:56
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:14  13:05  14:18  15:09  16:00  17:07  18:17
 12:31  13:22  14:35  15:24  16:19  17:23  18:36
 12:48  13:40  14:52  15:41  16:35  17:39  18:54
   13:59      16:51  17:59  
 19h  20h  21h
 19:13  20:04  21:10        
 19:31  20:20  21:23        
 19:48  20:36  21:36        
   20:51  21:49        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: