Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Vallparadís Universitat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:54  06:37  07:08  08:06  09:12  10:09  11:14
     07:33  08:21  09:31  10:26  11:31
     07:49  08:37  09:50  10:42  11:49
       08:56    10:58  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:07  13:15  14:11  15:02  16:12  17:00  18:09
 12:24  13:33  14:28  15:17  16:28  17:16  18:28
 12:41  13:52  14:45  15:34  16:44  17:32  18:46
 12:58      15:53    17:52  
 19h  20h  21h
 19:04  20:13  21:03        
 19:22  20:29  21:16        
 19:40  20:44  21:29        
 19:56    21:44        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: