Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Nacions Unides
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:15  07:12  08:15  09:05  10:07  11:13  12:03
 06:51  07:28  08:31  09:21  10:24  11:30  12:19
   07:44  08:48  09:35  10:40  11:45  12:37
   07:59    09:52  10:57    12:54
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:12  14:00  15:05  16:10  17:16  18:08  19:14
 13:29  14:16  15:21  16:24  17:35  18:24  19:30
 13:45  14:32  15:36  16:39  17:51  18:41  19:46
   14:48  15:54  16:57    18:57  
 20h  21h  22h
 20:02  21:04  22:18        
 20:18  21:28  22:47        
 20:33  21:54          
 20:49            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: