Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:05  07:02  08:03  09:10  10:14  11:03  12:09
 06:41  07:18  08:19  09:25  10:30  11:20  12:27
   07:34  08:36  09:42  10:47  11:35  12:43
   07:48  08:53  09:57    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:05  15:10  16:00  17:04  18:12  19:02
 13:17  14:21  15:26  16:14  17:23  18:29  19:18
 13:34  14:37  15:44  16:29  17:39  18:45  19:35
 13:49  14:53    16:46  17:56    19:51
 20h  21h  22h
 20:08  21:18  22:08        
 20:23  21:44  22:37        
 20:39            
 20:54            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: