Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Rosselló
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:53  06:29  07:06  08:05  09:12  10:01  11:07
   06:50  07:22  08:22  09:29  10:17  11:22
     07:34  08:39  09:44  10:34  11:39
     07:49  08:56    10:50  11:55
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:13  13:03  14:08  15:13  16:01  17:09  18:16
 12:29  13:21  14:24  15:31  16:16  17:25  18:32
 12:46  13:36  14:40  15:47  16:33  17:43  18:49
   13:52  14:57    16:50  17:59  
 19h  20h  21h  22h
 19:05  20:10  21:05  22:24      
 19:22  20:26  21:31        
 19:38  20:41  21:55        
 19:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: