Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Voluntaris
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:50  07:29  08:12  09:21  10:05  11:12  12:19
     08:34  09:42  10:28  11:35  12:41
     08:58    10:50  11:57  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:04  14:10  15:16  16:21  17:07  18:17  19:05
 13:26  14:32  15:38  16:44  17:31  18:41  19:29
 13:48  14:54  15:59    17:54    19:52
 20h  21h
 20:13  21:15          
 20:35  21:36          
 20:56  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: