Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Pl. la Sardana
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:21  07:18  08:21  09:07  10:15  11:21  12:07
 06:59  07:38  08:44  09:30  10:37  11:44  12:29
   07:59    09:53  10:59    12:51
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:20  15:04  16:10  17:18  18:04  19:16
 13:36  14:42  15:26  16:32  17:41  18:28  19:39
 13:58    15:48  16:55    18:52  
 20h  21h
 20:02  21:06          
 20:23  21:25          
 20:45            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: