Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Nacions Unides
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:34  07:10  08:25  09:03  10:23  11:04  12:28
   07:47    09:42    11:46  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:34  15:14  16:34  17:14  18:37  19:19
 13:54    15:54    17:55    
 20h  21h
 20:01  21:22          
 20:43            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: