Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Nacions Unides
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:17  08:20  09:06  10:14  11:20  12:06
 06:58  07:37  08:43  09:29  10:36  11:43  12:28
   07:58    09:52  10:58    12:50
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:19  15:03  16:09  17:17  18:03  19:15
 13:35  14:41  15:25  16:31  17:40  18:27  19:38
 13:57    15:47  16:54    18:51  
 20h  21h
 20:01  21:05          
 20:22  21:24          
 20:44            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: