Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Estació Rambla
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:13  06:23  07:08  08:03  09:08  10:00  11:04
 05:59  06:44  07:34  08:13  09:18  10:11  11:15
     07:42  08:23  09:28  10:22  11:26
     07:53  08:33  09:38  10:32  11:36
       08:44  09:49  10:42  11:47
       08:55    10:53  11:58
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:03  14:06  15:09  16:00  17:03  18:08
 12:20  13:14  14:17  15:19  16:11  17:13  18:18
 12:31  13:25  14:27  15:30  16:21  17:24  18:29
 12:42  13:35  14:37  15:39  16:31  17:35  18:40
 12:53  13:45  14:47  15:49  16:41  17:46  18:51
   13:55  14:57    16:52  17:57  
 19h  20h  21h  22h
 19:02  20:06  21:07  22:45      
 19:13  20:17  21:18        
 19:23  20:28  21:36        
 19:34  20:46  21:46        
 19:44  20:56  21:56        
 19:55            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: