Avingudes


    Sentit: AVINGUDES-AVINGUDES

  L9 FEINERS > Arxiu Comarcal
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:06  06:16  07:01  08:05  09:09  10:03  11:07
 05:52  06:37  07:27  08:15  09:19  10:14  11:18
     07:35  08:25  09:30  10:24  11:28
     07:45  08:36  09:41  10:34  11:39
     07:55  08:47  09:52  10:45  11:50
       08:59    10:56  
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:06  14:09  15:01  16:03  17:05  18:00
 12:12  13:17  14:19  15:11  16:13  17:16  18:10
 12:23  13:27  14:29  15:22  16:23  17:27  18:21
 12:34  13:37  14:39  15:31  16:33  17:38  18:32
 12:45  13:47  14:49  15:41  16:44  17:49  18:43
 12:55  13:58    15:52  16:55    18:54
 19h  20h  21h  22h
 19:05  20:09  21:00  22:38      
 19:15  20:20  21:11        
 19:26  20:38  21:29        
 19:36  20:49  21:39        
 19:47    21:49        
 19:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: