Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Seu dEgara
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:33  07:08  08:19  09:30  10:06  11:17
     07:43  08:54    10:41  11:52
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:28  13:03  14:15  15:26  16:01  17:12  18:24
   13:39  14:50    16:37  17:48  
 19h  20h  21h  22h
 19:00  20:12  21:23  22:31      
 19:36  20:47  21:56        

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: