Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 LABORABLES > Seu dEgara
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:43  08:19  09:30  10:06  11:17  12:28  
   08:54    10:41  11:52    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:03  14:15  15:26  16:01  17:12  18:24  19:00
 13:39  14:50    16:37  17:48    19:36
 20h  21h
 20:12  21:23          
 20:47            

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: