Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > Estació Nord-2
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:41  08:17  09:28  10:04  11:15  12:26  
   08:52    10:39  11:50    
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:01  14:13  15:24  16:35  17:10  18:22  19:34
 13:37  14:48  15:59    17:46  18:58  
 20h  21h
 20:10  21:21          
 20:45  21:54          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: