Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Estació Nord-2
 07h  08h  10h  11h  12h
 07:40  08:53  10:08  11:21  12:35    
 13h  15h  16h  17h  18h  20h
 13:49  15:03  16:17  17:31  18:46  20:01  
 21h  22h
 21:15  22:26          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: