Les Fonts - Estació Nord


    Sentido: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 LABORABLES > Arxiu Comarcal
 07h  08h  09h  10h  11h  12h
 07:32  08:08  09:19  10:30  11:06  12:17  
   08:43  09:55    11:41  12:52  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:28  14:04  15:15  16:26  17:01  18:13  19:25
   14:39  15:50    17:37  18:49  
 20h  21h
 20:01  21:12          
 20:36  21:45          

  Todos los vehículos son adaptados  
Correspondencia con: