Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Àrea Olímpica-2
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:21  07:20  08:20  09:22  10:23  11:25  12:27
 06:49  07:49  08:50  09:53  10:54  11:56  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:30  14:01  15:03  16:04  17:05  18:06  19:09
   14:32  15:33  16:34  17:35  18:38  19:41
 20h  21h  22h
 20:12  21:14  22:11        
 20:43  21:43  22:40        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: